Software Asset Management

 

Software Asset Management (SAM), správa a optimalizace softwarových aktiv SAM zahrnuje procesy a postupy pro správu a optimalizaci softwarových aktiv organizace. Tento systém je zaváděn prostřednictvím realizačního projektu, který lze rozdělit do tří fází:

  • V první fázi bude realizována softwarová inventura (softwarový audit).
  • Ve druhé fázi se projekt zaměří na samotný SAM, který vychází z metodiky normy ISO/IEC 19770 1 Software Asset Management.
  • Cílem třetí fáze je pak definovat prostor pro snížení nákladů a zvýšení efektivity ve využívání dedikovaných zdrojů na správu softwarových aktiv.


Zavedení SAM umožňuje lépe řídit softwarová aktiva, pomáhá zjistit, jak jsou aktiva rozmístěna a provozována a zda jsou v organizaci využívána efektivně. Postupnou realizací všech tří fází projektu lze na základě historických zkušeností dosáhnout znatelného zvýšení efektivity správy softwarových licencí. Výsledné snížení nákladů na tuto správu se pohybuje kolem 15 % v horizontu cca jednoho roku od realizace samotného projektu. Tím lze přistoupit k návazné optimalizaci mzdových nákladů, ale i nových akvizic dalšího vybavení či služeb.

Fáze 1 – Softwarový audit

Prvním krokem je analýza smluvních podmínek všech dodavatelů software a licencí. Požadovanou činností je posouzení smluvních podmínek s možností změn. Dále následuje kontrola existujících licencí, odpovídajících smluv o jejich podpoře a adekvátnosti výše nákladů. Požadovanými činnostmi jsou kontrola všech licencí a identifikace možností pro snížení nákladů.

Fáze 2 – Analýza aktuálního využití software

Cílem této fáze je provést analýzu a vyhodnocení využití software v organizaci. Požadovanou činností je audit stavu využití software dle licenčních podmínek jednotlivých dodavatelů. Navazujícím krokem je analýza správnosti licencování software a prohlášení o stavu licenční shody (přebytku či nedostatku licencí) napříč jednotlivými dodavateli. Požadovanou činností je vyhodnocení skutečného stavu licencování (tj. přelicencování nebo podlicencování). Výstupem tohoto kroku jsou také doporučení směřující k nastavení licenční shody při nejnižších možných nákladech na software a jeho podporu.

Fáze 3 – Optimalizace softwarových licencí

Cílem tohoto kroku je provést analýzu a posouzení možností úspor nákladů na stávající licence a jejich podporu a doporučení k jejich realizaci. Požadovanou činností a výstupem jsou doporučení směřující ke zrušení nepotřebných licencí, aktualizaci licenčních metrik a verzí, popř. změny licenčního modelu atd., s cílem minimalizovat náklady. Následuje proces nastavení principů a nástrojů zvýšení efektivnosti a strategické řízení licenčních aktiv a jejich dlouhodobé optimalizace. Na základě zjištění stavu licencování je možné poskytnout doporučení a metodiku pro periodickou kontrolu skutečného stavu a potřeb licencování, zároveň pak pro efektivní plánování a řízení licenčních aktiv s cílem úspory a optimalizace nákladů. Výstupem tohoto kroku jsou doporučení k implementaci nástrojů a postupů pro periodickou kontrolu a vymezení zásad a principů pro efektivní a strategické plánování softwarových aktiv.